Joyce Jacobsz Ont-Moeter is een sociaal-maatschappelijk ondernemer. Sinds 2000 samen met mensen projecten opgezet in het sociaal-maatschappelijk domein. Diverse burgerinitiatieven ondersteund. Met als doel mensen in al hun diversiteit de mogelijkheid te bieden om elkaar te (leren) ont-moeten. Als begeleider en therapeut vele mensen die ,door uiteenlopende oorzaken, (tijdelijk) geen regie meer over hun leven hebben, ondersteund en begeleid. Deze mensen leren hun leven (weer) “op de rit krijgen”, de eigen regie weer terug te krijgen, hun kwaliteit van leven verhogen en in samenwerking met de Kansacademie (weer) een (nieuwe) betaalde baan aan het eind van de tunnel zien.

  • Joyce Jacobsz
    Joyce Jacobsz, Integratiepartner

    Joyce Jacobsz Ont-Moeter,  gelooft heilig in de aanpak van Kansacademie. Het is een integrale aanpak dat het mogelijk maakt om maatwerk te creëren en zo de ideale match, de optimale ont-moeting tussen vraag en aanbod, tussen mensen te bereiken. 

    Lees meer over deze partner