VOOR ELKAAR...

'Efficiënte, transparante en integrale samenwerking tussen werkgevers, de integratiesector en het onderwijs leidt tot een snellere opmaat naar een arbeidsinclusieve samenleving.’

Wij zijn op zoek naar werknemers Wij melden kandidaten aan Wij bieden opleidingen aan

 

 

De vraag naar en het aanbod van werk vinden elkaar niet optimaal in Nederland.

Kansacademie is een samenwerkingsplatform van werkgevers, onderwijsinstellingen en participatie-instellingen die regionaal samenwerken en organisaties en mensen begeleiden op de steeds sneller veranderende en versplinterende arbeidsmarkt. 

De aangesloten werkgevers, werkzoekenden, opleidingsinstellingen en uitkeringsorganisaties als bijvoorbeeld gemeentes, stellen elkaar in staat om laagdrempelig tot concrete matching, selecties en kwalificaties te komen. Dit leidt tot sneller en concreet resultaat in de zoektocht  van werkgevers naar kandidaten en van kandidaten naar werk.  

Lees meer

samenwerkingsplatform

Laatste nieuws

1 januari 2020: WAB voor ondernemers

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten, tijdelijke inhuur en ontslag. Dit wordt bekrachtigd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet heeft grote gevolgen voor… Lees meer

Inloggen voor werkgevers bij UWV per 1 november alleen nog via EHerkenning

Het werkgeversportaal van UWV is de plek waar u alle zaken beheert rondom werknemersregelingen. Vanaf 1 november 2019 kunt u als werkgever alleen nog op het werkgeversportaal van UWV inloggen met… Lees meer

Oproep aan gecertificeerde loopbaanprofessionals

Kansacademie en Online Talent Manager slaan de handen ineen om de bij de Kansacademie aangesloten integratiepartners te ondersteunen werkzoekenden nog beter te helpen met het in kaart brengen van… Lees meer

 • Ben Prijs
  Ben Prijs, lid Raad van Advies

  'In een goede samenwerking moet je iets van je eigenbelang opgeven voor het gezamenlijke belang.' Zeker de samenwerking tussen publieke organisaties en het bedrijfsleven vereist een gestructureerde en transparante aanpak.

 • Annemiek Spruijt
  Annemiek Spruijt, Personeelsfunctionaris

  Direct na de entree van de Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem als nieuwe werkgeverspartner was het al zover:  De eerste match van beschikbare kandidaten op een van de vacatures  werd binnen drie dagen op basis van profieldata door het platform gerealiseerd. Vier dagen later is de kandidaat al in haar nieuwe functie begonnen. Zo kan het dus ook!

  Lees meer...

 • Jaap Funnekotter
  Jaap Funnekotter, Lid Raad van Advies

  Mijn filosofie is even simpel als effectief. Het zijn de klanten en niet de “leveranciers” die uiteindelijk de kwaliteit en prijs/prestatieverhouding bepalen van de geleverde diensten en/of ervaringen. Dit geldt voor iedere speler in de industrie die met eindklanten te maken heeft en geldt zeker voor de bij Kansacademie aangesloten partners. Lees meer

 • Cécile Masson
  Cécile Masson, Leadership development, diversity & inclusion

  De Kansacademie ontvouwt, als kennis- en innovatie platform in het spanningsveld tussen werkzoekende, werkgever, overheid en educatie, een sluimerend potentieel, waar een ieder baat bij heeft. De werking van het samen doen is daarin sleutel voor succes.

 • Dick Roelofsen
  Dick Roelofsen, Directeur

  Ook Maison Maison is op zoek naar verduurzaming in arbeid waarbij wij mensen altijd kansen willen geven om mee te groeien met onze onderneming. Het platform Kansacademie stelt ons in staat om sneller met de juiste kandidaten in contact te komen in combinatie met een passende ontwikkeling en begeleiding.

 • Bob Wagner
  Bob Wagner, Manager HRM

  van der Valk Exclusief heeft duurzaamheid in alle aspecten van haar bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Op het gebeid van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van competente, fitte en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie investeren wij in het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven.

 • De Konijnenberg
  Marco Uitendaal, Eigenaar

  ‘De Konijnenberg’ is al eeuwen oud en bekend als ontmoetingsplaats van reizigers. Dit is een mooie metafoor met de nieuwe samenleving. Wij onderstrepen de missie van de Kansacademie met de ambitie om iedereen aan het werk te helpen en dragen daar graag ons steentje aan bij!

 • Frank Wolff
  Frank Wolff, HR-Coach en trainer

  Als faciliterende partner bij de samenwerking tussen bij Kansacademie aangesloten integratie-specialisten, ben ik in staat mijn ambities op de begeleiding van kandidaten naar economische zelfstandigheid te realiseren.

 • Daniel van de Bor
  Daniel van den Bor, Bestuurder

  Smart City Haarlem steunt  Kansacademie vanuit het domein arbeidsparticipatie en inclusiviteit van harte. In de nieuwe economie gaat de factor arbeid en de toegang daartoe een totaal andere aanpak vereisen. Wij denken daar middels samenwerking met Kansacademie een actieve bijdrage te kunnen leveren.

  Lees meer over deze partner

 • Joyce Jacobsz
  Joyce Jacobsz, HR-Coach en begeleider

  Joyce Jacobsz Ont-Moeter,  gelooft heilig in de aanpak van Kansacademie. Het is een integrale aanpak dat het mogelijk maakt om maatwerk te creëren en zo de ideale match, de optimale ont-moeting tussen vraag en aanbod, tussen mensen te bereiken. 

  Lees meer over deze partner