VOOR ELKAAR...

‘Op weg naar een arbeidsmarkt waarbij een efficiënte en integrale samenwerking tussen zowel werkgevers, werkzoekenden als betrokken instanties leidt tot een arbeidsinclusieve samenleving.’

Wij zijn op zoek naar werknemers Wij melden kandidaten aan Wij bieden opleidingen aan

 

 

De vraag naar en het aanbod van werk vinden elkaar niet optimaal in Nederland.

Kansacademie is een samenwerkingsplatform van werkgevers, onderwijsinstellingen en participatie-instellingen die regionaal samenwerken en organisaties en mensen begeleiden op de steeds sneller veranderende en versplinterende arbeidsmarkt. 

De aangesloten werkgevers, werkzoekenden, opleidingsinstellingen en uitkeringsorganisaties als bijvoorbeeld gemeentes, stellen elkaar in staat om laagdrempelig tot concrete matching, selecties en kwalificaties te komen. Dit leidt tot sneller en concreet resultaat in de zoektocht  van werkgevers naar kandidaten en van kandidaten naar werk.  

Lees meer

samenwerkingsplatform

Laatste nieuws

Persoonsinformatie werkzoekenden ontbreekt grotendeels bij UWV

De kandidatenverkenner, de digitale database van UWV werkt niet. Het UWV heeft van veel werkzoekenden geen of ruim onvoldoende informatie. Lees meer

Aantal werklozen steeg in juni opnieuw

Voor de tweede maand achter elkaar neemt het aantal werklozen licht toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het is voor het eerst sinds oktober 2015 dat de werkloosheid… Lees meer

200 miljoen euro voor personeel, digitalisering en financiering in het MKB

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. Lees meer

 • Jaap Funnekotter
  Jaap Funnekotter, Lid Raad van Advies

  Mijn filosofie is even simpel als effectief. Het zijn de klanten en niet de “leveranciers” die uiteindelijk de kwaliteit en prijs/prestatieverhouding bepalen van de geleverde diensten en/of ervaringen. Dit geldt voor iedere speler in de industrie die met eindklanten te maken heeft en geldt zeker voor de bij Kansacademie aangesloten partners. Lees meer

 • Cécile Masson
  Cécile Masson leadership development, diversity & inclusion

  Cécile Masson steunt de Kansacademie vanuit haar passie en met internationale kennis van inclusiviteit, arbeidsparticipatie en samenwerking. De Kansacademie ontvouwt, als kennis- en innovatie platform in het spanningsveld tussen werkzoekende, werkgever, overheid en educatie, een sluimerend potentieel, waar een ieder baat bij heeft. De werking van het samen doen is daarin sleutel voor succes.

 • Dick Roelofsen
  Dick Roelofsen Directeur/eigenaar

  Maison Maison richt zich op verduurzaming door het optimaliseren van isolatie in de woningbouw . Ook zijn wij natuurlijk op zoek naar verduurzaming in arbeid waarbij wij mensen altijd kansen willen geven om mee te groeien met onze onderneming. De samenwerking met Kansacademie stelt ons in staat om sneller met de juiste kandidaten in contact te komen en een passende ontwikkeling en begeleiding te bieden.

 • Bob Wagner
  Bob Wagner van der Valk Exclusief

  van der Valk Exclusief heeft duurzaamheid in alle aspecten van haar bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Op het gebeid van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van competente, fitte en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie investeren wij in het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Daarom ondersteunen wij de missie van Kansacademie van harte !

 • De Konijnenberg
  Marco Uitendaal

  ‘De Konijnenberg’ is al eeuwen oud en bekend als ontmoetingsplaats van reizigers Dit is een mooie metafoor met de nieuwe samenleving Wij onderstrepen de missie van de Kansacademie met de ambitie om iedereen aan het werk te helpen en dragen daar graag aan bij!

 • Frank Wolff
  Frank Wolff, Coach en trainer Kansacademie

  Systemisch Werkt gelooft in de kracht van samenwerking in de opmaat naar een arbeidsinclusieve maatschappij waarin iedereen kan meedoen en de ontwikkelingen snel veranderen. De publiek-private samenwerking van zo veel mogelijk partijen die samen deze klus klaren is voor mij de unieke kracht van de Kansacademie als instituut.

 • Smart City Haarlem
  Ben Prijs en Daniel van den Bor, Bestuurders

  Smart City Haarlem steunt  Kansacademie vanuit het domein arbeidsparticipatie en inclusiviteit van harte. In de nieuwe economie gaat de factor arbeid en de toegang daartoe een totaal andere aanpak vereisen. Wij denken daar middels samenwerking met Kansacademie een actieve bijdrage te kunnen leveren.

  Lees meer over deze partner

 • Joyce Jacobsz
  Joyce Jacobsz Ont-Moeter

  Joyce Jacobsz Ont-Moeter gelooft heilig in de aanpak van Kansacademie. Het is een logische kop en staart aanpak. 

  Mijn missie : “Elke Ont-moeting is een nieuwe kans om jezelf te leren Ont-moeten”. 

  Met Kansacademie is het mogelijk om maatwerk te creëren om zo de ideale match, de optimale ont-moeting tussen vraag en aanbod, tussen mensen te bereiken. 

  Lees meer over deze partner

 • Clean Vision
  Clean Vision

  De missie van Kansacademie vinden wij erg interessant omdat dit volgens ons het enige initiatief is dat vanuit werkgeversperspectief naar de markt, wetten en regels en kandidaten kijkt in plaats dat het systeem bepalend is voor het succes van zowel werkgevers als kandidaten. 

  Lees meer over deze partner

 • Arine Huijboom
  Arine Huijboom, directeur bij NetwerkPro

  Voor ons is Kansacademie van belang om een optimale verbinding te leggen tussen deelnemers, lokale netwerken, bedrijven en overheden. Ook begeleiding die we vanuit de Kansacademie kunnen betrekken voor het vaak complexe palet aan fiscale- subsidiaire en wettelijke regelingen  ervaren wij als zeer positief.  

  Lees meer over deze partner