Stichting Surant gelooft dat iedereen een nieuwe kans verdient. Stichting Surant werkt als Kansacademie partner samen met onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de aangesloten werkgevers en biedt hulp aan (ex-)gedetineerden vanuit de overtuiging dat iedereen een tweede kans verdient. Ook diegene die het verkeerde pad op zijn geraakt.

St. Surant Kansacademie partner

In de jaren’80 is die gedachte ontstaan uit een vrijwilligersinitiatief voor gedetineerden van Antilliaanse en Surinaamse afkomst. Zij hadden behoefte aan meer sociaal contact. Praktische hulp werd zeer gewaardeerd door de doelgroep. In 2007 is het vrijwilligersinitiatief overgegaan in stichting Surant. Surant bood naast bezoeken ook ondersteuning en begeleiding in belangrijke leefgebieden, zoals huisvesting, werk & inkomen, regelzaken, financiën/schulden en zorg. De gezamenlijke missie is om met een gelijkwaardige en toekomstgerichte benadering (ex-)gedetineerden actief, betrokken, persoonsgericht en praktisch te begeleiden hun zelfredzaamheid te vergroten.

Dew Soekal Directeur van de Stichting: 'Door de samenwerking met Kansacademie en haar partners, kunnen wij ons beter richten op het begeleiden van deze doelgroep. Door de samenwerking in het netwerk is het mogelijk méér te sturen op resultaat in plaats van primair op inspanning.