Het op een gestructureerde manier verbeteren van de circulaire economische groei en het welzijn van mensen die economisch achterblijven.’ Deze doelstelling staat centraal in het initiatief ‘Beter en met Meer’ (BEMM), een welzijnsfonds gericht op het efficiënter structureren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan economische en sociale groei.

Stichting BEMM is sterk in het activeren van doelgroepen, het verbinden van samenwerkingspartners rond een sociaal doel, het versnellen en managen van processen en projecten. Zij ziet t.b.v. laagdrempelige bij- en omscholing nu mogelijkheid om de Kansacademie te ontwikkelen als een versterkend element in de gehele dienstenketen naar participatie en werk. Indien nodig in combinatie met erkende opleidingsinstituten, zodat er effectiever gebruik kan worden gemaakt van de diverse werkstimuleringsregelingen.

Kansacademie BEMM