Peter Spoor, de grondlegger van Spoor Discovery & Development, is geboren en getogen in het mooie Haarlem.

Samen met zijn huwelijkspartner heeft hij  twee mopshonden, die het leven nog een stukje leuker maken.Kansacademie Peter Spoor

Peter: Als mens hou ik ervan om te denken in kansen, zowel voor mijzelf als qua werk. Een uitdaging ga ik daarbij zeker niet uit de weg! Bij wat ik doe en wie ik ben staat de mens altijd centraal, ongeacht achtergrond of verleden.

Na het afronden van mijn studie Gedragswetenschappen via alle mogelijke, mooie omwegen toch terecht gekomen waar ik het beste op pas: als ondernemer bezig zijn met mensen. Individuele opties qua groei concretiseren en hen “onderweg” ondersteunen en inzichten  geven. Of tussen de kwaliteiten van meerdere mensen verbinding maken en zo de samenwerking versterken. Want wat ik niet kan, kan ik leren. Maar ik kan ook vragen bij mijn buurvrouw/man  of haar/zijn kwaliteiten de mijne kunnen versterken en vice versa. Daar als team aan werken is het leggen van de leukste puzzel.

Mensen in mijn omgeving noemen mij energiek, maar ook concreet en no-nonsense. Ik vind   het fijn om dingen bij de naam te noemen, maar altijd met wederzijds respect. En met een oplossing of een alternatief voor ogen.

Wie je ook voor je hebt, iedereen heeft wat te leren. Maar leren wordt pas leuk als je zelf het  nut ervan inziet en er vertrouwen is in de onderlinge relatie tijdens dit leerproces. Buiten de bedrijven waar ik mooie dingen voor mag doen, vind ik het fijn om met jongeren te werken die minder kansen hebben gekregen dan wij. Het geeft mij persoonlijk veel voldoening als ik mensen zie groeien, wat hun basis ook is. Het maakt dit vak mooi voor mij en daarmee de invulling van wat ik dagelijks mag doen.

In mijn rol als integratiepartner bij Kansacademie richt ik onze aanpak op de arbeidsmarkt van nu. Medewerkers vinden is lastig. Medewerkers houden ook. Wij richten ons op de vragen:

  • Wat moet iemand in zich hebben om bij jullie organisatie te passen? Wat is de basis?
  • Wat moet diegene al kunnen? Wat zijn onontbeerlijke kwaliteiten?
  • Waar kan diegene zich in ontwikkelen op de werkvloer? Waar is ruimte qua groei?
  • Wat motiveert iemand? En in hoeverre komt dit terug in de organisatie en/of de vacante positie?

Juist door gerichte focus bij instroom en doorstroom dagen we mensen uit om te laten zien wat ze kunnen en waarin te groeien. Werkgevers/ondernemers kunnen daarbij (mede) invulling geven aan details, waarmee wat we doen ook past bij wat gewenst is. Door focus in het proces aan te brengen weet zowel de werkgever/ondernemer als werknemer waar de kansen liggen en hoe je die kunt pakken op de korte en langere termijn.

Het concretiseren van rollen

Wat maakt de inhoud van een rol? En belangrijker, wat moet iemand in zich hebben om deze rol te kunnen dragen? Door functies en benodigde kwaliteiten meetbaar te maken realiseren wij een logisch organigram. Welke rollen zijn er? Wie doet daarbij wat? Waar komen de rollen elkaar tegen? En wat betekent dit voor je organisatie?

Instroom

De arbeidsmarkt is krap, wat vraagt om innovatieve acties van werkgevers/ondernemers. De perfecte match is mogelijk, maar vaker uitzondering dan regel. Verder kijken dan puur ervaring is daarmee noodzaak geworden. Je komt dan uit op de vragen:

  • Wat moet iemand in zich hebben om te kunnen starten?
  • Wat gaan we hem leren en hoe?
  • Waar mogen de beperkingen (nog) in zitten en hoe voorkomen we dat we hier risico’s mee lopen?

Kansacademie werkt bewust met deze vragen en kijkt bij instroom naar meer dan ervaring of de perfecte match. Sterker nog, de basis moet er zijn bij een deelnemer, ook al is deze basis niet altijd vlekkeloos verlopen. En men moet willen groeien. Staat u daar als werkgever voor open?