Securitas  Security Academy is het opleidingsinstituut dat zich specifiek richt op de vakgebieden informatiebeveiliging, objectbeveiliging,   gebouw- & bedrijfsterreinbeveiliging en persoonsbeveiliging. 

Securitas  Security Academy staat voor state of the art en kwalitatief goed onderwijs en toegepast onderzoek op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid, voor maatschappelijke impact. Inhoudelijk ligt de focus op de veiligheid en beveiliging van de leefomgeving, bedrijven en crisismanagement. 

Onze docenten zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan de strengste eisen. Het zijn vak gediplomeerde en inhoudsdeskundige docenten met een zeer ruime praktijkervaring. SSA richt zich op instromers op de arbeidsmarkt, maar ook op mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. SSA is één van de grootste aanbieders van dit type onderwijs.

Wij zijn gespecialiseerd in alle opleidingen voor de beveiligingsbranche, maar ons aanbod gaat veel verderWij bieden opleidingen op MBO+ en (Post)HBO voor (aankomende) beveiliging specialisten die meer zoeken met een hang naar ontwikkeling en gedegen loopbaanplanning.. Het is onze missie mensen op te leiden tot professionals die in staat zijn  veiligheid van informatie, van objecten, van gebouwen, bedrijfsterreinen  en van mensen op een effectieve manier te zekeren. 

Securitas  Security Academy biedt verschillende opleidingen aan. Via onze samenwerking partners binnen Kansacademie bieden wij opleidingen in het gehele Caribisch gebied en in Nederland voor zowel publieke, Private organisaties en particulieren..

Met onze unieke aanpak sluiten waarbij de kennis en vaardigheden die onze cursisten nodig hebben in de praktijk die onze cursisten nodig hebben in de praktijk. Wij wij combineren stimulerende een praktische aanpak met efficiënte en flexibele eeroplossingen. Alle opleidingen en cursussen zijn zo ontwikkeld dat een juiste balans tussen theorie en praktijk ontstaat.