Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Sociale samenhang is belangrijk om eenzaamheid en isolatie te voorkomen van kwetsbare groepen in de samenleving. Participatie willen we stimuleren onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden, zodat we daadwerkelijk met z'n allen samen verder komen. Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Oranje Fonds het project Kansacademie in de ambitie om de sociale infrastructuur en de arbeidsparticipatie te verbeteren van mensen die die aan de zijlijn staan.

Aanleiding voor de participatie van het Oranjefonds is het gedachtengoed van Evate en Stichting BEMM om arbeidsparticipatie te ondersteunen met het resultaatgericht organiseren van begeleiding en opleiding naar betaald werk in het verlengde van actuele vraag uit de markt. Het betrekken van bestaande partners en stakeholders zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde in een samenwerkingsstructuur zijn de essenties voor de duurzaamheid van het programma. .

 

Oranjefonds KansAcademie partner