Joyce Jacobsz Ont-Moeter gelooft heilig in de aanpak van Kansacademie. 'Het is een logische kop en staart aanpak'. 

Ik ben sociaal-maatschappelijk ondernemer en zet inmiddels ruim 20 jaar samen met mensen projecten en burgerinitiatieven op in het sociaal-maatschappelijk domein.

Mijn persoonlijke doel is om mensen in al hun diversiteit de mogelijkheid te bieden om elkaar te (leren) ont-moeten. Als begeleider en therapeut heb ik al vele mensen die door uiteenlopende oorzaken, (tijdelijk) geen regie meer over hun leven hebben, ondersteund en begeleid.

Deze mensen leren hun leven (weer) “op de rit krijgen”, de eigen regie weer terug te krijgen, hun kwaliteit van leven verhogen is mijn grote passie en drive in het leven.  

Met Kansacademie is het mogelijk om maatwerk te creëren om zo de ideale match, de optimale ont-moeting tussen vraag en aanbod, tussen mensen te bereiken. 

Door mijn samenwerking met de Kansacademie partners kan ik meer van deze mensen helpen aan een (nieuwe) toekomst, ontwikkeling en uiteindelijk een betaalde baan waardoor zij weer licht aan het eind van de tunnel  zien.