"Continuïteit in monitoring en ontwikkeling van medewerkers"

“Gelijke kansen voor iedereen” Wat doe je dan wanneer mensen op achterstand staan, kansen gemist hebben door omstandigheden of simpelweg vermogens missen. Een ondernemer en vooral haar klant wil en eist een optimale ervaring, waar(de) voor zijn geld en de medewerker speelt daarin een cruciale rol, vooral in dienstverlening is deze bepalend voor een terugkerende klant.  Dit is precies waar Human Being Vision een rol van betekenis speelt in de Kansacademie strategie. 

Human Being Vision focust op de Welzijn Performance Connectie. Wij ondersteunen organisaties en hun leiders hiermee. Dit betekent dat we betrokkenheid, ontwikkeling en performance koppelen aan persoonlijk welzijn. Waardoor bereidheid, vaardigheid en moed om optimaal te presteren worden vergroot.
Hier gebruiken we onder andere onze app Spyre voor.

Continue begeleiding

Spyre is een uniek platform waarmee organisaties hun mensen kunnen begeleiden naar meer welzijn en betrokkenheid bij de organisatie. Elke medewerker krijgt 7 dagen lang, dagelijks een unieke vragenset die in 3-5 minuten stimuleert om te reflecteren. Op basis van de antwoorden ontstaat een persoonlijke ‘inner selfie’ met de balans van mentale, emotionele, adaptieve, fysieke en cognitieve fitheid (de 5 quotiënten, ook wel Q’s).

Hieruit wordt voor ieder individu duidelijk waar zijn/haar meesterschap en ontwikkelingspunten liggen.
 Op deze manier kan specifieker in worden gegaan op energielekken en ontwikkelperspectief in relatie tot de taak die in het vooruitzicht ligt.

Onze visie is dat deze 5Q’s met elkaar in balans moeten zijn om een evenwichtig persoon te zijn en dat evenwicht is zo hard nodig om een rol van betekenis te spelen op de arbeidsmarkt.
Vervolgens kunnen we een interventie verzorgen op individu of op groepsniveau.

Duurzame ontwikkeling

In alles wat we doen staat continuïteit centraal. Duurzaam doen wat nodig is voor gewenst resultaat. Nu en over twee dagen, twee weken, twee maanden en twee kwartalen. Binnen een speelse setting dagen we mensen binnen een kader van veiligheid uit tot openheid en groei.

Denk aan fysieke en adaptieve fitheid met de Wim Hof Methode om mensen beter in hun vel te krijgen. Training om meer zelfvertrouwen te ontwikkelen of coaching als het gaat om persoonlijke blokkades die ze in de weg zitten.

Met Spyre monitoren we de ontwikkeling van deze medewerkers en kunnen we zien waar er moet worden bijgestuurd gedurende de periode. Door regelmatig een nieuwe 7-daagse check-in te spelen, kan elke individu, team en de organisatie als geheel, de vooruitgang bijhouden en in de juiste richting bijsturen. Om het proces te borgen en draagvlak te creëren begeleiden en coachen wij waar nodig ook de omgeving van de werknemers. De werkgever, de leidinggevende, HR, de coach of het team.

Op deze wijze garanderen we een hogere mate van welbevinden, beter omgaan met stress, concentratie en daardoor productiviteit. Ons doel is dat mensen weer ervaren dat ze er toe doen, een rol van betekenis spelen en waardevol zijn. Hierdoor ontstaat een duurzame Welzijn-Performance connectie die voor alle betrokkenen toegevoegde waarde oplevert.

Kandidaten & medewerkers 

individuele kandidaten en medewerkers zien hun persoonlijke informatie in combinatie met hun mobiele app. Het dashboard en de app geven een goede indicatie van waar de aandacht en energie van de persoon nu naar uitgaat. Hij/zij krijgt 7 dagen lang vragen die stimuleren en prikkelen om te reflecteren, stil te staan en naar binnen te gaan.

Het invullen kost je dagelijks slechts 3 tot 5 minuten tijd en kan naar believen ongeacht tijd en plaats  worden gedaan. Om een gebalanceerde indruk te geven is het goed om dit te doen op verschillende momenten gedurende de week.

Spyre Dashboard Kansacademie                        Spyre App

 

Werkgevers

De samenwerkende organisaties binnen  Kansacademie richten zich op de werkgevers én de individuele kandidaten/medewerkers om beide groepen in een congruente propositie te ondersteunen in de opmaat naar een duurzaam arbeidsbestaan.  Dat betekent concreet dat Werkgevers geïnformeerd en betrokken worden om de applicatie te gebruiken en data te gebruiken.

Spyre Kansacademie

De integratie van de Spyre omgeving geeft persoonlijke en zakelijke dashboards weer, waar bij eventuele verdieping op persoon of onderwerp, privacy-proof toegang wordt verkregen tot de persoonlijke database van ieder die zich heeft (of is) geregistreerd en de app gebruikt.

Meer informatie?  Neem contact op met Ruud Blom van Human Being Vision of met Mick Slaap van Kansacademie. Zij informeren u graag!