Samenwerking Haut Legal & Tax en de Kansacademie 

Teneinde MKB ondernemingen zo goed als mogelijk door de coronacrisis te leiden is Haut Legal & Tax de samenwerking aangegaan met de Kansacademie, het platform waarin diverse publieke en private partijen samenwerken om werkgevers en werknemers te begeleiden. Deze samenwerkende partijen maken het voor bedrijven in het MKB mogelijk om beter in te kunnen spelen op de nieuwe economische situatie en daarmee de basis te leggen voor een duurzame arbeidsmarkt.  

Naast het kwalificeren en organiseren van de veranderende arbeidsmarkt zijn onze gezamenlijke inspanningen en specialisaties erop gericht om ondernemers te faciliteren in het aanvragen van alle mogelijke subsidies en fiscale regelingen.

Gevolgen Covid-19 voor de MKB ondernemer

De coronacrisis heeft geleid tot een ongeëvenaarde impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Onmiddellijk na de uitbraak van Covid-19 en de intelligente lockdown hebben veel ondernemers te maken gekregen met hun eigen crisis, zonder precedent. Het (moeten blijven) maken van kosten zonder dat daar omzet tegenover staat, heeft bij veel bedrijven geleid tot sterk negatieve bedrijfsresultaten en hoge schulden. Onduidelijk is bovendien hoe stakeholders zoals banken, de belastingdienst en crediteuren de komende periode zullen handelen. 

Met het oog op deze voor de MKB´er uitdagende tijden heeft het kabinet diverse financiële regelingen ter beschikking gesteld. Deze regelingen voorzien in door de overheid verstrekte vergoedingen voor bijvoorbeeld personeelskosten en vaste bedrijfskosten, alsmede in het verlenen van uitstel van betaling door banken en de belastingdienst. De aankomende tijd zal er onvermijdelijk een transitie plaatsvinden van personeel. Branches met een overschot aan personeel zullen krimpen, terwijl er in andere branches juist een schreeuwend tekort zal zijn aan personeel; de horecabranche en de zorgsector als twee grote voorbeelden.

Met name de tijdelijke SLIM regeling komt de markt tegemoet om ondanks de Covid-19 epidemie invulling te geven aan de inspanningen die nodig zijn voor arbeidsduurzaamheid. De Kansacademie partners kunnen deze subsidie aanvragen en zorgen samen niet alleen voor de invulling en de begeleiding maar ook voor de uiteindelijke verantwoording van de uitgevoerde werkzaamheden aan de ministeries. De regeling biedt budget voor de volgende onderdelen:

  1. bedrijfsanalyse, advies en innovatiebegeleiding;
  2. personeelstoets en kennisontwikkelingsprogramma’ s d.m.v. loopbaantesttools en coaching en begeleiding;
  3. bedrijfsspecifieke kennis en leeromgeving, een eigen bedrijfsacademie om een leerrijke werkomgeving in het bedrijf te versterken;
  4. leer-werktrajecten om vaardigheden van werknemers up-to-date te houden.

De inbreng van Haut Legal & Tax is binnen de samenwerking zo ingericht dat eerst een digitale Covid-19 analyse-test aan MKB-ondernemers wordt aangeboden. Door middel van deze analyse wordt precies duidelijk wat de sterke en minder sterke punten zijn van het bedrijf. Daarnaast wordt gekeken of de MKB onderneming al dan niet gebruik heeft gemaakt van een van de vele steunmaatregelen en worden de implicaties daarvan bestudeerd. 

En na de eerste analyse? 

Uit de analyse zullen de sterke en zwakke punten van de onderneming blijken en wordt bekeken of de onderneming gebruik maakt van alle mogelijke steunmaatregelen. Als de uitkomsten van de test daartoe aanleiding geven kan de ondernemer geheel vrijblijvend een afspraak maken met een van de partners van de Kansacademie in de buurt.

Het doel van dit gesprek is om samen te komen tot een herstelplan en te zorgen dat de onderneming weer vitaal wordt c.q. tijdens de crisis overeind blijft. Tijdens dit gesprek zal toelichting gegeven worden over de diverse mogelijkheden die de Kansacademie te bieden heeft, zoals advies op de volgende punten:

  • Worden alle corona steunmaatregelen benut en wat zijn hiervan de effecten op de exploitatie- en liquiditeitsbegroting in het komende jaar?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de onderneming de crisis door te loodsen, kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van (extra) krediet, moeten er aanpassingen van het marketing en/of operationele beleid doorgevoerd worden, of dient bijvoorbeeld omscholing en herplaatsing van het personeel plaats te vinden?
  • Kan er een eigen bedrijfsacademie worden opgezet?

Haut Legal & Tax

Haut Legal kan mede aan de hand van de exploitatie-en liquiditeitsprognoses de bedrijfseconomische en fiscale gevolgen van de crisis in kaart brengen en adviseert op basis daarvan over eventuele sanering dan wel herstructurering van de bedrijfsactiviteiten. Wij beschikken over alle expertise om je onderneming zo goed als mogelijk door de crisis te leiden.