Gemeente Zoeterwoude zet  actief in op samenwerking. Samenwerking  met burgers, met bedrijven, maar ook met andere gemeenten, het Hoogheemraadschap en andere partners. Wij houden rekening met extra inzet om te komen tot versterking van de duurzame samenwerking.

Burgers en bedrijven zijn ook steeds vaker onze partner in de realisatie van zaken die belangrijk zijn in de samenleving. Het is belangrijk hen in een vroeg stadium bij de beleidsvorming te betrekken, liefst voordat er besluiten worden genomen. Dit uitgangspunt wordt meer en meer de werkwijze waarop belangrijke maatschappelijke thema's worden opgepakt. 

Een van de belangrijke doelstellingen is het borgen dat Zoeterwoudse burgers werk hebben werk of een opleiding volgen. Hierdoor zijn zij zelfredzaam of vergroten hierdoor hun kansen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de werkzoekenden met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen.  Zoeterwoude is continu in beweging. We zetten de mogelijkheden van ICT en internet optimaal in. We spelen in op de verdere inhoudelijke samenwerking in de Leidse Regio. Wij werken integraal en wij betrekken (participatie) externe partijen bij de taken en werkzaamheden.

Dit is een van de belangrijkste redenen om samen te werken met Kansacademie en de aangesloten partners.