EVC en VPL Leererkenning

Werkgevers stellen zich regelmatig de vraag tot op welk niveau ze een medewerker zonder veel risico kunnen inzetten.

Het gebeurt maar al te vaak dat een personeelslid jaren geleden is ingestroomd met bijvoorbeeld een mbo 2 diploma op zak, letterlijk door ervaring wijs is geworden en zomaar intern is doorgegroeid naar een functie op niveau 4. Een functie die hij met succes vervult. Misschien ligt er nog meer in het verschiet.

Hoeveel werkgevers zouden van tevoren willen weten wat het potentiële inzetbaarheidsniveau van een medewerker is. Zo stellen ook individuele professionals zichzelf de vraag wat hun potentie is op de arbeidsmarkt, los van een vakinhoudelijke richting zoals kok of elektrotechnicus. Dat geeft toekomstperspectief aan beide partijen. De werkgever krijgt een beeld hoe breed iemand inzetbaar is. De medewerker ziet zijn toekomstmogelijkheden en kan daarnaar initiatieven ontplooien. Samen komen ze tot ontwikkeling.

De kernvraag is: Los van een vakinhoudelijke standaard; op welk inzetbaarheidsniveau weet iemand uitstekend uit de verf te komen in een willekeurige organisatie? Wat kan die persoon nu al aan en welke niveau ligt binnen diens bereik. En wat kan de organisatie doen om deze mensen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Met deze vragen in het achterhoofd hebben de Stichting Examenkamer en het Nationaal Kenniscentrum EVC de Beroepsoverstijgende Competentiestandaard ontwikkeld. Deze standaard is bedoeld om voor werknemers en werkzoekenden te bepalen over welke generieke competenties deze beschikken. Generieke competenties die van belang zijn voor een mogelijke overstap naar een ander beroep, werk in een andere sector, of een vervolgstap in hun carrière.

Werkgevers leren van de resultaten van een dergelijke EVC-procedure over de inzetbaarheid van een (potentiële) werknemer. Om erachter te komen wat iemands competentieniveau is, wordt een EVC-assessment ingezet door een erkende en daarvoor geaccrediteerde EVC-aanbieder. Op basis van het assessment stelt deze een Ervaringscertificaat op dat wordt aangeboden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC en daar wordt geregistreerd. De betrokken kandidaat krijgt dit ervaringscertificaat uiteraard ook. Bovendien wordt de kandidaat en zijn niveau opgenomen in het register voor Ervaringscertificaten. Competentiebewijs Arbeidsmarktroute Op basis van het ervaringscertificaat wordt aan de EVC-deelnemers door het Nationaal Kenniscentrum EVC een Competentiebewijs toegekend. Daarop wordt weergeven over welk beroepsoverstijgend competentieniveau de kandidaat beschikt, welke competenties erkend zijn en welke competenties nog ontwikkelbaar zijn.

Het Ervaringscertificaat en het daaraan gekoppelde Competentiebewijs Arbeidsmarktroute is nadrukkelijk bedoeld voor doelstellingen van EVC-deelnemers op de arbeidsmarkt en geeft geen recht op instroom in een formeel onderwijstraject. Het is een op zichzelf staand arbeidsmarktinstrument dat voor dit doel ontwikkeld is en is afgestemd met werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid.

Onze partner, Centrum voor Waardering van Capabiliteit, kortweg CeWaCa, is een EVC-aanbieder die voor de beroepsoverstijgende competentiestandaarden tot en met niveau 7 (master) is geaccrediteerd. Verdere informatie: https://www.ervaringscertificaat.nl/standaarden/competentie of neem contact op met Kees van Oosterhout.

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie