Slim regeling voor MKB

Mkb-werkgevers kunnen vanaf maart subsidie aanvragen voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Met de SLIM-regeling kan de werkgever een financiële bijdrage ontvangen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor werknemers te realiseren en/of de vaardigheden van het personeel up-to-date te houden.

Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Ook kunnen samenwerkingsverbanden, bestaande uit minstens 2 mkb’ers, een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager subsidie aanvragen. Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? De doorlichting van de onderneming met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb- ondernemingen;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
  • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Kansacademie - SLIM -Stimuleringsregeling Leren & Ontwikkelen in MKB

In de regeling worden drie soorten bedrijven onderscheiden; kleine, middelgrote en grote bedrijven. Hiervoor geldt de volgende EU-definitie:

Kansacademie Bedrijfsgrootte definities

Verdere informatie: 

Voor de SLIM-regeling is in 2020 een budget van € 48,2 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 29,5 miljoen voor individuele mkb’ers, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven in de sector landbouw, horeca en recreatie. 

 Aanvraagperiodes: 

  1. Mkb:02-03-2020 t/m 31-03-2020 01-09-2020 t/m 30-09-2020
  2. Samenwerkingsverbanden/ Grootbedrijven: 01-04-2020 t/m 30-06-2020

Per aanvraagtijdvak kan de aanvrager maximaal één subsidieaanvraag indienen. Wanneer het budget overtekend wordt, wordt er geloot.

Het project dient uiterlijk binnen 3 maanden na toekenning te starten. Een project van een individuele mkb’er dient binnen 1 jaar afgerond te zijn. Projecten van samenwerkingsverbanden of grootbedrijven dienen binnen 2 jaar afgerond te zijn.

Voor alle aanvragen geldt dat er enkel subsidie verleend wordt indien de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen. Deze voorwaarde geldt niet indien er praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg worden aangeboden.

Méér informatie:   Mick Slaap 0610025148 / info@kansacademie.org of met  Robert Huiberts: 068 185 00 63‬ / info@rt-m.nl

Kansacademie - inclusiviteit

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een inclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan voor de Kansacademie