Samen Slim de toekomst in

'SAMEN SLIM DE TOEKOMST IN' 


De samenwerkende 3O's binnen het platform Kansacademie; Overheden, Onderwijs en Ondernemers, starten vandaag met de verscherpte merkpositionering 'Samen Slim de toekomst in'.  De samenwerkende organisaties laten met deze pay-off en gerelateerde thema's als 'Wij zijn Kansacademie;' en 'Van Groei naar Verandering'  zien dat zij zich door efficiënt en maatschappelijk verantwoord samen te werken, voorbereiden op de toekomst vanuit de gezamenlijke missie: 'het organiseren van dynamische werkzekerheid en loopbaanontwikkeling van individueel talent  door integrale samenwerking van specialisten en de inzet van platformtechnologie'. 

De partijen in het groeiende consortium gaan er van uit dat ieder lid van de Nederlandse beroepsbevolking met de juiste inspiratie, begeleiding en kennisontwikkeling altijd in staat moet zijn om actief te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast hebben zij de overtuiging dat slimmer, efficiënter en duurzamer samenwerken tussen publieke en private specialisten de enige manier is om een fundament te creëren voor een duurzame arbeidsparticipatie voor de toekomst.            

'Samen slim de toekomst in' is de blauwdruk van alles wat we doen en waar we voor staan. Vanuit de focus op arbeidsmarktverandering in plaats van primair op  economische groei, maken we een inclusieve arbeidsmarkt bereikbaar. Hierin moeten niet de organisaties zelf, maar de mensen uit de doelgroep succesvol zijn. Je moet jezelf als organisatie en partner dus als het ware misbaar durven maken. Iets dat tot nog toe onvoldoende in de doelstellingen zit van partijen die zich met arbeidsparticipatie bezig houden.  Met de positionering laten we  zien hoe efficiënt samenwerken kan leiden tot een samenleving waarin iedereen zijn talenten kan laten zien, ongeacht afkomst, ras, geloof of geslacht'.                                                                                                                                                                                                                                                    

         Mick Slaap, Programma manager Kansacademie.

'Samen slim de toekomst in' zie en hoor je in combinatie met het thema format 'van Groei naar Verandering vanaf vandaag op offline en online kanalen en op social media. De merkpositionering met bijbehorende campagne is ontwikkeld in samenwerking met de verschillende partners binnen Kansacademie. 

nalen en op social media. De merkpositionering met bijbehorende campagne is ontwikkeld in samenwerking met de verschillende partners binnen Kansacademie. 

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie