Kansacademie STAP regeling 2023 wordt verzet

Het kabinet heeft besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan.

Ze heeft meer tijd is nodig voor maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling. Bijvoorbeeld doordat partijen subsidie zouden ontvangen ondanks dat deze niet aan de voorwaarden van STAP voldoen. Er loopt momenteel onderzoek naar ruim 3.500 opleidingen bij ca. 200 opleiders.

Recentelijk heeft de rechtbank in een zaak rondom STAP besloten dat betalingen aan een opleider, met opleidingen die door de Toetsingskamer worden onderzocht, niet aangehouden mogen worden.

Enkel het feit dat een opleiding in onderzoek is, is volgens de rechter onvoldoende reden om een opleider (nog) niet te betalen. Door deze uitspraak door te trekken naar alle opleidingen die in onderzoek zijn, ontstaat het risico dat scholing wordt gevolgd, en gesubsidieerd, die niet aan de voorwaarden van het STAP-budget voldoet. Om dit te voorkomen, wordt het januaritijdvak overgeslagen. Ook betekent de uitspraak van de rechter dat aangehouden aanvragen voor scholing in onderzoek gewoon gevolgd kunnen worden. En dat de aangehouden subsidies uitbetaald zullen worden aan de opleider.

Ondanks de  kritieken over het stimuleren van creatieve businessmodellen voor keurmerken en/of opleiders stelt Minister Van Gennip: dat het STAP-budget een populaire regeling is 'die doet wat het moet doen, namelijk mensen aansporen om aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling'. Toch ziet ze  ook serieuze verbeterpunten bij de regeling. Een daarvan is het tegengaan dat opleiders en opleidingen in het scholingsregister staan die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP.

De Minister realiseert zich dat mensen die in januari gebruik wilden maken van het STAP-budget hier teleurgesteld over zullen zijn. Maar op de langere termijn ziet zij  dit als noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de STAP-regeling goed functioneert. 

Om te voorkomen dat STAP als ongepast verdienmodel wordt gebruikt, wordt het aantal toekenningen per opleiding vanaf 2023 gelimiteerd. Ook gaan keurmerken die opleiders toelaten (zoals NRTO en CEDEO) strenger controleren of hun opleidingen wel voldoen aan de eisen van STAP. Deze maatregelen worden de komende periode verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Het voor 2023 beschikbare STAP-budget blijft gelijk en zal over vijf aanvraagtijdvakken verdeeld worden. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start zoals het er nu naar uitziet op 28 februari 2023. 

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie