SLIM regeling voor Duurzame werkgevers

Veel MKB-ondernemers hebben te maken met de gevolgen van arbeidskrapte; Dit leidt vaak tot verlaagde instroom van nieuwe en/of onverwachte uitstroom van medewerkers. De gevolgen zijn divers en variëren van omzetverlaging, kwaliteitsverlies, afnemende klanttevredenheid tot en met  aantasting van de concurrentiepositie en overbelasting van de ondernemer. 

Op 1 september 2022 aanstaande start een nieuw aanvraagtijdvak van de SLIM-regeling van het Ministerie SZW. Dit programma is opgezet  voor MKB-ondernemingen die actief aan verbetering van instroom en doorstroom van personeel willen werken en hulp kunnen gebruiken van HR-specialisten en financiële support vanuit de overheid voor het opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Een groot aantal partners en specialisten bundelen hun krachten en bieden ondernemers een totaalaanpak aan.  Hierdoor worden subsidieprogramma’s ook voor kleine en middelgrote ondernemingen bereikbaar. De volgende ondersteuning wordt door de partners georganiseerd:

  1. De doorlichting van de onderneming met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  3. Ontwikkeling van een eigen bedrijfsspecifieke kennis- & leeromgeving om een leerrijke werkomgeving voor de onderneming en de medewerkers te versterken;
  4. Het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg.

De binnen Kansacademie samenwerkende specialisten bieden integrale begeleiding op alle onderdelen. Ook verzorgen zij ook de volledige begeleiding over het project; van aanvraag en begeleiding van de financieringen en subsidies, tot en met de afwikkeling en oplevering van alle onderdelen en de verantwoording richting de Ministeries. Voor bij Kansacademie aangesloten partners wordt dit onder voorwaarden uitgevoerd op basis van no-cure, no-pay.

Het doel van het programma is om leren en ontwikkelen in het MKB te stimuleren waardoor de bedrijfsdoelstellingen beter worden behaald en de aantrekkelijkheid als werkgever wordt verhoogd.

​​

Ook O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen. Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Het tijdvak loopt van 1 september 9:00 uur t/m 30 september 17:00 uur. Een onderneming kan per tijdvak een  subsidieaanvraag indienen voor 80% financiering van de projectkosten met een maximum subsidiebijdrage van  € 24.999,-. 

Kansacademie SLIM Indeling bedrijfsgroottes

In de regeling worden drie soorten bedrijven onderscheiden; kleine, middelgrote en grote bedrijven. Hiervoor geldt de volgende EU-definitie:

Kansacademie SLIM indeling overheid

Verdere informatie: 

Voor de SLIM-regeling is vanaf 2020 bijna € 49 miljoen beschikbaar gesteld voor individuele MKB’ers, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie.  Wanneer het budget overtekend wordt, wordt er geloot.

De projecten dienen uiterlijk binnen 3 maanden na toekenning te starten en binnen 1 jaar afgerond te zijn. 

Voor alle aanvragen geldt dat alleen subsidie wordt verleend wanneer de subsidiabele kosten ten minste € 5.000 bedragen. Deze voorwaarde geldt niet indien er praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg worden aangeboden.

Hebt u hulp nodig bij de ontwikkeling naar een duurzaam werkgeverschap?  Neem contact op met 085 273 61 94  beheer@kansacademie.org. 

 

 

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie