Kansacademie Tel mee met Taal

Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

In 2022 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld voor ouders of experimenten. Voordelen Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken.

Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Subsidie beschikbaar voor:

Als werkgever kun je subsidie aanvragen voor scholing. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van de werknemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die voor het bedrijf werken. Of andere werknemers waarmee je een minder duurzame arbeidsrelatie bent aangegaan. Denk bijvoorbeeld aan tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. Je kunt de subsidie bovendien gebruiken voor een of meerdere opleidingstrajecten.

Belangrijk: je mag de subsidie alleen inzetten voor werknemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F, rekenvaardigheid op een niveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan het basisniveau 2.

Beschikbare bedragen

Voor alle subsidiestromen geldt: de subsidie is maximaal 125.000 euro per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% van de activiteiten (bij experimenten 80%). Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro (bij ouders 600 euro). In totaal is er in 2022 2,9 miljoen euro beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, 1,3 miljoen euro voor ouders en 625.000 euro voor experimenten. 

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, gaat het Ministerie  over tot loting.

Tabel Tel mee met Taal

 

Méér informatie over de subsidieregeling voor werkgevers? Neem contact met ons op of kijke op de website van De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie