Onze samenleving is voortdurend in ontwikkeling en dat vraagt van werknemers en organisaties constante veranderingen en aanpassingen.

Een manier om met de ontwikkelingen mee te gaan is coaching en training. Performance Factory Suriname onderscheidt zich door korte resultaatgerichte trainingen.

Tijdens onze trainingen maken wij gebruik van een juiste verhouding tussen theorie en oefeningen gericht op uw praktijksituatie. De kracht van onze trainingen is om zoveel mogelijk interactief te werken door gebruik te maken van werkvormen, zoals: individuele- en groepsgerichte opdrachten, casussen, rollenspelen, etc. Vaak is het niet genoeg de theorie tot je te nemen. Werkvormen kunnen mensen laten ervaren wat ze wel en niet kunnen. Onze trainingen zorgen ervoor dat je sneller de stap kan maken om de theorie daadwerkelijk toe te passen in je werksituatie. Je krijgt zicht op je eigen kwaliteiten en leerpunten. Zo werk je niet alleen aan een professionele houding, maar je ontwikkelt je kennis en vaardigheden die samen essentieel zijn voor jouw functioneren als professional!