Roos Kansacademie partner

De Nederlandse professional heeft een uitdaging zich beter toe te rusten om in deze wereld te overleven.

Er is nog een weg te gaan om zichzelf hierop voor te bereiden, inzichten te verwerven, (zelf)reflecties te halen, kennis over eigen ambities en beschikbare (toekomstige) beroepsrollen op te doen; en te werken aan de eigen zichtbaarheid en zijn eigen ‘niveau’ en vakmanschap.

Het behalen van een diploma geeft een mooie startkwalificatie. Maar al te vaak biedt dit zelden transparantie over welke competenties de professional na tien jaar beschikt. Bovendien oefenen vele professionals een ander beroep uit dan waarvoor ze zijn opgeleid. Dat geeft te denken.

R.O.O.S. LLO richt zich binnen het Overheidsthema ‘Leven Lang Ontwikkelen’ op het erkennen van eerder verworven competities (EVC). Zeker in de gezamenlijke visie van Kansacademie en de overige partners is het sturen op talenten, persoonlijke kenmerken en vaardigheden een belangrijke activiteit waarin Roos-LLO graag haar krachten in de samenwerking inbrengt. R.O.O.S. is een initiatief van verschillende experts op gebied van Leven Lang Ontwikkelen, (meet)standaarden, competentiewaardering en de arbeidsmarkt. Deelnemers delen hun betrokkenheid door hun visie op een landelijk, laagdrempelig en vanzelfsprekend ontmoetingspunt voor passende competentieontwikkeling.

Uitgangspunten voor een (h)erkenning van professionaliteit en aansluitend onderwijs, trainingen zijn gebaseerd op de door Kenniscentrum EVC / Examenkamer erkende Europese (meet-/branche)standaarden (o.a. EQF). Dit referentiekader draagt bij aan de transparantie van onderwijssystemen en mobiliteit op de arbeidsmarkt en een overbrugging tussen onderwijs en arbeidsmarkten.