We leven in een tijd met veel uitdagingen en problemen voor organisaties: arbeidsmarktkrapte, snelle veranderingen in de markt, en er is veel disruptief nieuw aanbod (b.v. online kopen vervangt winkels). Wat nodig is, is zij-instroom, interne doorstroom, en dus behoud van medewerkers.

Als ICT Competence Factory (aka De Competentiefabriek) geloven wij dat talentgericht en duurzaam selecteren en ontwikkelen van medewerkers de sleutel is voor de moderne tijd. Niet alleen het werk gebeurt steeds meer op Agile wijze, ook de medewerker moet zich op Agile wijze een leven lang blijven ontwikkelen.

Talentgericht ontwikkelen omvat:

 • Formeel leren; cursussen, opleidingen, examens
 • Ervaringsleren; hard-skills & soft-skills in de praktijk ontwikkelen
 • Meten van de voortgang van het ontwikkelproces
 • Actief begeleiden van medewerkers in de vorm van coaching

Het Talenten en Performance Dashboard

Ons model voor talentgericht en duurzaam ontwikkelen maakt het volgende mogelijk om deze problemen te adresseren:

 1. Matchen en skillen van nieuwe instroom
 2. Matchen en reskillen van:
  1. Interne doorstroom (o.a. oudere medewerkers)
  2. Zij-instroom (ook uit andere branches)
 3. Skill vergelijking & upskilling van bestaande medewerkers (voor talentgericht ontwikkelen, groei, en waardering)

Op waardige wijze worden medewerkers zo voorbereid op de toekomst en blijven zich ontwikkelen!

Door de expliciete koppeling tussen de moderne (agile) rollen en functies die het nieuwe bedrijfsmodel vormen en ‘medewerker intimacy’ kan de organisatie  haar doelen bereiken en problemen oplossen.

Proces Competence Factory

Senior medewerkers moeten ook in staat zijn om meer junior collega’s en teamgenoten mee te nemen in de ervaring.

Voor senior medewerkers komt er dus op termijn een omslag (er zijn steeds minder opleidingen en cursussen te volgen) naar het opdoen van meer ervaring en het overdragen daarvan wordt belangrijker. Dit uit zich meestal in het aantal soft-skills (interpersoonlijke- en teamcompetenties) dat toeneemt voor een bepaalde functie.