Mijn naam is Gwen Smit en heb inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met arbeidsmarkt- en mobiliteitsvraagstukken.  Ik ben een ervaren projectleider re-integratie voor de Regio West Brabant (Triple Helix) met kennis van het Sociale Domein (PW, Jeugdwet, WMO).

Zorg en Welzijn lopen als een rode draad door mijn carrière en daarnaast beschik ik ook ervaring in de commerciële arbeidsbemiddeling. Van huis uit onderzoeker en in opdracht van gemeente en Provincie diverse onderzoeksopdrachten uitgevoerd, kennis van arbeidsdeskundig onderzoek, Wet Verbetering Poortwachter en thuis in het (V)Mbo onderwijs.

Ik ben geruime tijd zelfstandig zorgondernemer geweest en heb als partner drie medische klinieken aangestuurd, waaronder een in Indonesië. Ik heb het voorrecht gehad om in twee landen tegelijk te werken en te wonen en heb als het om ondernemerschap en diversiteit gaat veel ervaring opgebouwd.