Het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) is sinds 2001 de belangrijkste activiteit van Kees van Oosterhout. Hij is de oprichter van Centrum voor Waardering van Capabiliteit (cewaca.nl) en staat aan de basis van EVC in Nederland.

Het levensmotto van Kees is ‘leven is leren’. In zijn visie kan het een niet zonder het ander en dat komt in alle opzichten terug in zijn professionele leven. Het idee van het creëren van leeraandrang (met dank aan Jef Staes) is een zeer belangrijke motivator tot (professionele) ontwikkeling. Daar stuurt Kees dan ook op: in de praktijk situaties creëren waardoor leren een vanzelfsprekendheid wordt. De werkplek is de leerplek. Daar ligt dan ook zijn connectie met de Kansacademie. EVC krijgt dan een plaats door het geleerde tegen het kader van branche- of beroepsstandaarden te valideren dan wel leerbehoeften in kaart te brengen.

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend. EVC maakt zichtbaar welke kennis, inzichten en ervaringen je hebt opgedaan. Daartoe wordt op een gestructureerde wijze, samen met jou, informatie verzameld. Het resultaat wordt vastgelegd in een erkend ervaringscertificaat. Een waardevol document dus. Met het certificaat toon je jouw kennis en kunde aan. Dit is heel zinvol als je jezelf verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of als je bij een sollicitatie duidelijk wilt aangeven waar je staat en over welke competenties je reeds beschikt.

De samenwerking tussen Cewaca en de partners in het Kansacademie programma richt zich ondermeer op coaching een begeleiding van zowel werknemers, werkzoekenden als werkgevers maar ook op de kwalificering van mensen die wel werkervaring hebben maar nog niet beschikken over erkende certificering.