Kansacademie Salarisstijgingen 2022

Nederlandse bedrijven hebben in de tweede helft van vorig jaar hun verwachte budgetten voor loonsverhogingen in 2022 verhoogd, inflatie en personeelstekorten zorgen voor toenemende loondruk.

Volgens het nieuwste Salary Budget Planning Report van WTW (Willis Towers Watson) zijn de verwachte loonsverhogingen voor 2022 gestegen van gemiddeld 2,8% in juli vorig jaar tot 3% in december. Dit is een sterkere stijging in vergelijking met de feitelijke salarisverhogingen van gemiddeld 2,5% in 2021 in Nederland.

Hogere inflatie

Een van de belangrijkste oorzaken voor de verhoging van de loonbudgetten is de hogere inflatie, die dit jaar naar verwachting op 3,1% uitkomt, vergeleken met 2,3% in 2021 en percentages die vóór de Covid-pandemie onder de 2% lagen.

Twee op de vijf (40%) bedrijven in Nederland geven aan zich zorgen te maken over de inflatie en de stijgende kosten van goederen en diensten. Tekort en concurrentie Een andere factor die bijdraagt aan de stijgende lonen is een tekort aan personeel en de toegenomen concurrentie om talent, waarbij bijna twee derde (64%) van de Nederlandse bedrijven zegt zich zorgen te maken over de krapte op de arbeidsmarkt.

Mary Cloosterman-Hughes, Benelux Rewards Data & Intelligence Leader, WTW: “Er is weinig twijfel over dat kosten, lonen en prijzen dit jaar omhooggaan. Een tekort aan arbeidskrachten in sommige sectoren drijft de vraag naar gekwalificeerd personeel op, en de druk om te groeien in andere sectoren leidt tot een strijd om talent. Bedrijven concurreren met elkaar om werknemers aan te trekken en te behouden, en die werknemers hebben meer keuze dan ooit in de afgelopen jaren.” "Bedrijven hebben snel op deze veranderingen gereageerd en het komt maar zelden voor dat de verwachte loonbudgetten tussen juli en december zo sterk stijgen.

In sommige sectoren zijn de salarisstijgingen zelfs nog hoger omdat werkgevers proberen te profiteren van sterke groeimogelijkheden en een beperkte pool van zeer gespecialiseerde werknemers.

Meer personeel aannemen

Uit het onderzoek blijkt dat 41% van de werkgevers van plan is de komende 12 maanden meer personeel aan te nemen, terwijl 4% verwacht het personeelsbestand in te krimpen. Meer dan de helft (51%) van de bedrijven zegt te proberen functies in de verkoop en techniek te vervullen, en ook informatietechnologie (39%) en technische beroepen (29%) worden veel gevraagd. De verwachting is dat de lonen dit jaar wereldwijd met 5,1% zullen stijgen, tegen 4,7% in juli 2021, terwijl de inflatie waarschijnlijk zal oplopen tot 6,1%.

 

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie