LLO Zorgacademie

Een van de Kansacademie-partners; 'het platform 'Koplopers in de Zorg', verbindt bestuurders en managers in de zorg met elkaar en verzamelt, verrijkt en verdeelt kennis op het terrein van management, organisatie en medewerkers.
Om mensen en kennis bij elkaar te brengen, faciliteert en initieert Koplopers in de Zorg onder meer denktanks en learning communities.

Eén van de recente initiatieven is het programma 'Academie voor Leven Lang Ontwikkelen in de Zorg'.
De overheid hecht in het kader van de arbeidsmobiliteit veel waarde aan een leven lang ontwikkelen. Het idee er achter is dat om in te blijven spelen op de ambities van de medewerkers en van de organisatie men voortdurend moet kijken naar de ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers. Om hier handen en voeten aan te geven hebben we samen met een aantal partners de volgende aanpak ontwikkeld die het medewerkers mogelijk maakt zich een leven lang te lontwikkelen. En hen zo te inspireren en te behouden voor uw organisatie.

Stap 1
In de eerste stap brengen we de toekomstig gewenste competenties op basis van het strategisch plan in kaart. Wij vertalen dit strategisch plan in het in de toekomst gewenste competentieprofielen van de medewerkers. Dit geeft de gewenste situatie weer.

Stap 2
In een tweede stap toetsen we de huidige profielen van de medewerkers aan het gewenste profiel. Samen met een loopbaanadviseur gaat de medewerker na waar zijn of haar eigen ambities liggen, hoe die zich verhouden tot de gewenste competentieprofielen en welk opleidings-/trainingspakket een eventuele kloof kan overbruggen.

Stap 3
In deze stap bouwen we samen met de organisatie een Zorgacademie, een portal waar alle opleidingen en trainingen te vinden zijn die relevant voor de organisatie zijn. Het kan interessant zijn om een dergelijk portal voor meerdere organisaties te bouwen.

Het bovenstaande traject wordt gesubsidieerd in het kader van het eerder genoemde Overheidsproject ‘LLO’.

Bent u geïnteresseerd in dit programma, stand alone of in samenwerking met andere organisaties?. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl

 

Kandidaat

 

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een arbeidsinclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan bij de Kansacademie