Missie/Visie

Kansacademie is open, transparant en ter dienst van werkgevers en kandidaten

Digitalisering en transparantie zijn belangrijke hulpmiddelen bij het optimaliseren van effectievere samenwerking en doorstroom van kandidaten naar werk. Het stelt werkgevers in staat om sneller informatie te krijgen over beschikbare kandidaten, inzicht en toepassing van de bestaande wettelijke regelingen en mogelijkheden over het bijbrengen van bedrijfs- of sectorspecifieke kennis. Hierdoor worden doorlooptijden en onderzoekslasten verlaagd en succesratio's verhoogd.
Kansacademie stelt Werkgevers, werkzoekenden, kennisinstellingen en overheden in staat om eenvoudiger relevante informatie met elkaar uit te wisselen en adequater tot concrete samenwerking te komen in de zoektocht van werkgevers naar kandidaten en begeleiding van kandidaten naar werk. Kansacademie biedt de mogelijkheden om besluitvorming te versnellen en te verbeteren en daardoor de menselijke interventie te optimaliseren op de niveaus waar dat het meeste effect heeft.

Digitalisering van dit complete matching-, selectie-, kwalificatie- en activatie proces richt zich enerzijds op informatievoorziening (de beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment) en anderzijds op het ondersteunen van de interactie tussen de diverse actoren.

Om tot daadwerkelijke verbetering van de digitale informatievoorziening te komen is het niet voldoende om losse voorzieningen te beschouwen. Het gaat erom één integraal werkend ketenproces op te zetten waarin voorzieningen als het gaat om systematiek, uniformiteit, taalgebruik, planning, aansturing en gegevensuitwisseling effectiever op elkaar aansluiten.

Kansacademie staat niet op zichzelf. Het is ontwikkeld om aan te sluiten op op bestaande en toekomstige e-overheidsvoorzieningen, op de generieke data infrastructuur, de interne processen bij direct en indirect betrokken organisaties en individuen. Identiteitsgegevens bijvoorbeeld worden zorgvuldig bijgehouden in databases. Elk gegeven is in feite een regel in een database die wordt bijgehouden door een aangewezen instantie en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving .

De infrastructuur van de Kansacademie is open en transparant. Het is een zogenaamd peer-to-peer netwerk waar alle deelnemers van het netwerk samen het eigendom van informatie gelijk verdelen. En om deze reden is het een open netwerk waaraan iedereen die dat wil kan deelnemen. Iedereen kan kiezen om email of het internet te benutten en deelnemen aan het open en decentrale netwerk, door het te gebruiken. Ook kan iedereen er nieuwe toepassingen bovenop bouwen, zonder dat er toestemming of andere toetredingsdrempels aan te pas komen. Als we Kansacademie vergelijken met het internet dan maakt het voor data in databases mogelijk wat het internet doet voor informatie. Data kan met Kansacademie veiliger worden verspreid over verschillende databases terwijl de toegang verbetert. Het voordeel van dit decentrale model is dat, net als op het web, data niet meer hoeft op te hopen in één centrale database, maar data kunnen verspreid worden terwijl de toegankelijkheid gelijk blijft, de betrouwbaarheid toeneemt en de beveiliging verbetert.

Wil je ook bijdragen aan een inclusieve maatschappij? Doe mee met de Kansacademie!

Kansacademie - inclusiviteit

Door mee te doen met de Kansacademie draag je bij aan een inclusieve maatschappij. Een samenleving  waar iedereen kan meedoen.  ongeacht kleur, ras, geslacht, geloof of beperking. Meer weten? Meld je aan en wij nemen contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek waarin we je graag leren kennen en je informeren over de mogelijkheden. 

Ja! Ik meld mij aan voor de Kansacademie

© KansAcademie.org. Website door Digital Rebel