VOOR ELKAAR...

Integrale samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen biedt iedereen een betere kans op werk. 

Ik ben op zoek naar werknemers Ik meld kandidaten aan Ik zoek een opleiding

 

 

De vraag naar en het aanbod van kortgeschoold werk vinden elkaar niet optimaal in Nederland.

Te veel mensen komen ongewild niet aan werken toe en te veel werkgevers krijgen hun vraag om hulp niet tijdig en voldoende laagdrempelig ingevuld.  Openstaande vacatures creëren verschillende bedrijfsrisico's en niet participeren in het economische proces en uitzichtloosheid kunnen leiden tot gezondheidsklachten, tot isolatie, schulden en criminaliteit. Beide ontwikkelingen kosten de samenleving veel geld.  

Kansacademie is een netwerk dat een  platform beschikbaar stelt waar werkgevers, uitvoeringsorganisaties en onderwijsinstellingen met elkaar tot integrale samenwerking kunnen komen om de inclusiviteit van mensen met een werkachterstand op de arbeidsmarkt te verbeteren. 

Kansacademie stelt werkgevers, werkzoekenden, opleidingsinstellingen en uitkeringsorganisaties als bijvoorbeeld gemeentes,  in staat om laagdrempelig tot concrete matching, selecties en kwalificaties te komen. Dit leidt tot sneller en concreet resultaat in de zoektocht  van werkgevers naar kandidaten en van kandidaten naar werk.  

Lees meer

samenwerkingsplatform

Laatste nieuws

Financieel cv geeft steuntje in de rug bij sollicitatie

Een document van twee kantjes dat het financiële voordeel bij het aannemen van een werkzoekende precies op een rij zet. Dat is het financieel cv, dat minister Koolmees van Sociale Zaken en… Lees meer

Workshop 'Samenwerking in onderwijscluster Gastvrijheid'

Afgelopen week mocht Kansacademie op uitnodiging van de MBO Raad een workshop geven op de Conferentie 'When you gonna learn' van het onderwijscluster Gastvrijheid. Lees meer

Pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW wordt vanaf november 2018 gestart met pilots praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo. Lees meer

 • Cécile Masson
  Cécile Masson leadership development, diversity & inclusion

  Cécile Masson steunt de Kansacademie vanuit haar passie en met internationale kennis van inclusiviteit, arbeidsparticipatie en samenwerking. De Kansacademie ontvouwt, als kennis- en innovatie platform in het spanningsveld tussen werkzoekende, werkgever, overheid en educatie, een sluimerend potentieel, waar een ieder baat bij heeft. De werking van het samen doen is daarin sleutel voor succes.

 • Dick Roelofsen
  Dick Roelofsen Directeur/eigenaar

  Maison Maison richt zich op verduurzaming door het optimaliseren van isolatie in de woningbouw . Ook zijn wij natuurlijk op zoek naar verduurzaming in arbeid waarbij wij mensen altijd kansen willen geven om mee te groeien met onze onderneming. De samenwerking met Kansacademie stelt ons in staat om sneller met de juiste kandidaten in contact te komen en een passende ontwikkeling en begeleiding te bieden.

 • Bob Wagner
  Bob Wagner

  van der Valk Exclusief heeft duurzaamheid in alle aspecten van haar bedrijfsvoering hoog in het vaandel staan. Op het gebeid van duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van competente, fitte en gemotiveerde medewerkers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie investeren wij in het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Daarom ondersteunen wij de missie van Kansacademie van harte !

 • De Konijnenberg
  Marco Uitendaal

  ‘De Konijnenberg’ is al eeuwen oud en bekend als ontmoetingsplaats van reizigers Dit is een mooie metafoor met de nieuwe samenleving Wij onderstrepen de missie van de Kansacademie met de ambitie om iedereen aan het werk te helpen en dragen daar graag aan bij!

 • Frank Wolff
  Frank Wolff, Coach en trainer Kansacademie

  Systemisch Werkt gelooft in de kracht van samenwerking in de opmaat naar een arbeidsinclusieve maatschappij waarin iedereen kan meedoen en de ontwikkelingen snel veranderen. De publiek-private samenwerking van zo veel mogelijk partijen die samen deze klus klaren is voor mij de unieke kracht van de Kansacademie als instituut.

 • Smart City Haarlem
  Ben Prijs en Daniel van den Bor, Bestuurders

  Smart City Haarlem steunt  Kansacademie vanuit het domein arbeidsparticipatie en inclusiviteit van harte. In de nieuwe economie gaat de factor arbeid en de toegang daartoe een totaal andere aanpak vereisen. Wij denken daar middels samenwerking met Kansacademie een actieve bijdrage te kunnen leveren.

  Lees meer over deze partner

 • Joyce Jacobsz
  Joyce Jacobs Bestuurder Stichting Sociaal Vangnet

  We geloven heilig in de Kansacademie. Het is een logische kop en staart aanpak. Alle actoren en partners die nodig zijn om het project te laten slagen zijn er bij betrokken. Het is mooie manier om de werkzoekende en de vacaturen/ werkgever op een organische manier te laten matchen.

   

 • Clean Vision
  Clean Vision

  De missie van Kansacademie vinden wij erg interessant omdat dit volgens ons het enige initiatief is dat vanuit werkgeversperspectief naar de markt, wetten en regels en kandidaten kijkt in plaats dat het systeem bepalend is voor het succes van zowel werkgevers als kandidaten. 

  Lees meer over deze partner

 • Arine Huijboom
  Arine Huijboom, directeur bij NetwerkPro

  Voor ons is Kansacademie van belang om een optimale verbinding te leggen tussen deelnemers, lokale netwerken, bedrijven en overheden. Ook begeleiding die we vanuit de Kansacademie kunnen betrekken voor het vaak complexe palet aan fiscale- subsidiaire en wettelijke regelingen  ervaren wij als zeer positief.  

  Lees meer over deze partner

 • Angelino Siahaija, directeur bij Company Connect
  Angelino Siahaija, directeur bij Company Connect

  De Kansacademie biedt ons de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer en hoe wij kandidaten kunnen betrekken, kwalificeren en inzetten waarbij wij het grote voordeel zien dat in alle delen van de keten is voorzien en wij toch de vrije hand hebben om zaken te organiseren zodat deze specifiek passen bij onze eigen unieke propositie.

  Lees meer over deze partner